HOBBY / DIY  ZÁKLADY

Základové zemní vruty pro všechny stavby na vaší zahradě

K založení stavby zemními vruty vám stačí přesně zaměřit polohu a zavrtat vruty do země. Nemusíte se mazat s betonem, nezničíte si trávník a ušetříte cenný čas. Když se časem rozhodnete stavbu přemístit na lepší místo, nebude to žádný problém.

hřiště

Prolejzačky

Zahradní domek

Zahradní domky

ploty

Ploty

Terasy
Slunečníky, sušáky, budky

Slunečníky

Altány, pergoly, přístřešky

Pergoly

DIY / HOBBY vruty a nářadí

Zemní vrut při zašroubování do země díky kónusovému tělu zhutní a stlačí zeminu ve svém okolí, a tak vznikne díky ploše pravidelného závitu na těle vrutu velmi pevný základ, který lze okamžitě zatížit. Zemní kotvy jsou staticky testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

Nastavitelné vruty

Nastavitelné vruty můžete kombinovat dle vlastních potřeb a také je prodloužit pro větší únosnost či vyrovnání terénu.

Fixní vruty

Tradiční a zavedené fixní vruty slouží jako rychlá alternativa betonových základů. Na náš trh je dodáváme již 11 let.

Jak správně vybrat typ a počet vrutů

Celková váha stavby + váha obsahu + váha sněhu / počet vrutů = NOSNOST JEDNOHO VRUTU

Obecně platí, že je nutné sečíst celkovou váhou stavby, s váhou obsahu (např.: uskladněné věci, počet lidí na terase, dětí na houpačce, váha dřeva v dřevníku), s váhou sněhu v dané lokalitě (zatížení sněhem sk x 100 x 1,5 = kg sněhu na m2; kg sněhu na m2 x plocha stavby, střechy) a v neposlední řadě je nutné zohlenit terén a nosnost zeminy v místě vrtání - mladé navážky, podmáčené a písčité půdy jsou obecně málo pevné a je nutné vrtat hlouběji a stavbu založit na více bodech. Dále může základy namáhat i silný boční vítr. Pomocná tabulka pro výpočet je ZDE

Pokud vrut dlouhý 60cm zavrtáte jen 50cm do země, jeho nostnost bude cca 300kg.

Uvedené hodnoty únosnosti zatížení byly stanoveny v  půdě typu: jílovitohlinitá. Uvedené hodnoty jsou poníženy o bezpečnostní koeficient 35%.

Hodnoty v tabulce jsou orientační. Odpovědnost za škodu v důsledku nedostatečného nebo chybného výběru vrutu nenese výrobce.

1 kN = 100 kg

GRAF DOPORUČENÉHO ZATÍŽENÍ KE STAŽENÍ ZDE

Jak instalovat hobby vruty ručním klíčem

Instalační kříž slouží k manuálnímu zavtrání fixních i nastavitelných zemních vrutů svépomocí.

1. Prověřte a připravte místo bodcem pro zavrtání.

2. připravte vrut na nasazení instalačního klíče.

3. Zavrtejte vrut a stejným postupem i prodloužení.

4. Osaďte vybraným typem patky a zajistěte tex vruty.


Narazíte-li na kámen nebo kořen, dané místo si předvrtejte SDS vrtákem. Je-li velké sucho a půda je tvrdá, nalijte do předvrtaného otvoru vodu.
Podaří-li se vám zavrtat vrut hlouběji než jste chtěli, vyšroubujte ho ven, do otvoru nasypte hlínu nebo štěrk a znovu zavrtejte. Nikdy jej nepovolujte.
Před instalací zemních vrutů se ujistěte, že v místě zavrtání nevedou inženýrské sítě, které by mohly být porušeny. Předejdete případným škodám na zdraví a majetku.

Instalace hobby vrutů pomocí převodového setu 1:20

Převodový set 1:20 s teleskopickou vzpěrou je určen pouze k intalaci HOOBY zemních vrutů do maximální hloubky 1,2 m.

1. Pohledem zkontrolujte stav nářadí a pevnost spojů jednotlivých dílů. Na výstup pro sklíčidlo nasaďte vrtačku a na vrtací hlavu nasaďte zemní vrut. 

2. Celou sestavu nářadí posuň k místu zavrtání vrutu. Zajisti teleskopické rameno proti otáčení. Směr otáčení je doleva. Opři ho o pevnou oporu!

3. Opřením o špici vrutu sestavu zvedněte. Zkontrolujte souosost celé sestavy. Pomocí řídítek nastavte svislost - kolmost vrutu nastavujte pomocí řídítek.

4. Na zemní vrut připevněte trojúhelníkovou vodováhu. Zkontroluj, zda je teleskopické rameno zajištěné proti otáčení. Uveď do provozu pomocí vrtačky.


Narazíte-li na kámen nebo kořen, dané místo si předvrtejte SDS vrtákem. Je-li velké sucho a půda je tvrdá, nalijte do předvrtaného otvoru vodu.
Podaří-li se vám zavrtat vrut hlouběji než jste chtěli, vyšroubujte ho ven, do otvoru nasypte hlínu nebo štěrk a znovu zavrtejte. Nikdy jej nepovolujte.

Před instalací zemních vrutů se ujistěte, že v místě zavrtání nevedou inženýrské sítě, které by mohly být porušeny. Předejdete případným škodám na zdraví a majetku.

Videa, návody, odkazy, fotky

FAQ - časté dotazy

Jak drží vrut v zemi? Vrut kolem sebe při zavrtání zhutní zeminu a pevně se usadí.

Zavrtám vrut a pak zabetonuju? Ne, je to suchý proces bez betonu.

Zvládnu to sám? Hobby sestavu si zvládnete zavrtat sám.

Instalační nářadí si musím koupit nebo mi ho prodejce půjčí? Prodejce vám oproti vratné záloze zapůjčí speciální instalační klíč, nebo si ho můžete i zakoupit.

Jaká vrstva zinku je na vrutech? 70 mikronu (µm)

Jde instalovat vrut i jinak než pomocí kříže? Ano, vrut můžete zavrtat pomocí jedné koncové patky C a tyče – roxoru (cca 60 cm). Patku nasaďte na vrut, prostrčte patkou tyč a zavrtejte ve směru hodinových ručiček.

Zámrzná hloubka, vytlačuje mráz vrut na povrch? V ČR je úroveň nezámrzné hloubky 80 – 140 cm pod povrchem, dle druhu zeminy. Vruty mají závit, který jej drží proti pohybu a hladké tělo vrutu neunáší zemnina na povrch. Každá stavba se posuzuje a řeší individuálně.

Jaká je nosnost zemního vrutu? Nosnost je podle typu vrutu a typu zeminy 200-7000 kg na jeden vrut.

Vložím plotový sloupek a pak zabetonuju? Ne, plotový sloupek obsypete ostrohranným štěrkem frakce 2-5.

Podle čeho si mám vybrat nejvhodnější typ vrutu? Kam mohu o radu napsat? Můžete se poradit se svým prodejcem nebo nám napište. Uveďte typ stavby, vaše nároky na stavbu, stavební materiál, rozměry a specifikaci terénu.

Mohu stavět u zdi? Ano, ale minimální možný odstup je 40 cm. Doporučujeme vzdálenost 60 cm od zdi.

Na pozemku je písek, navážka, bažina? Na mokrém, bažinatém pozemku vruty nedoporučujeme, tam nebude držet nic. Musel byste se opřít o dno mokřiny. Při navážce musíte posoudit jak dlouho na místě navážka je. Pokud více než 10 let, nebo je udusaná a uježděná, není to problém.

Je možné stavět v nerovném terénu? Ano, rastr stavby si vynesete pomocí silnostěnné ocelové trubky, dřevěného trámku, nebo použijete delší vrut.

Na pozemku jsou kameny, opuka, břidlice, skála? Doporučujeme v bodě instalace předvrtat díru SDS vrtákem 20-30 mm. Můžete si zakoupit jeden vrut Compakt a sám si zkusit na několika místech na pozemku vrut zavrtat.