INSTALAČNÍ STROJE

Pro správné založení stavby je nutné znát únosnost zeminy.

Pronájem zatloukacích i zavrtávacích mašin na Vaše projekty.

Školení a zácvik odborné obsluhy rammovacích a vrtacích strojů.

Vlastní vývoj a výroba zavrtávacích strojů BAYO.S v ČR.

TESTOVÁNÍ PŮDNÍCH PODMÍNEK

Každá oblast výstavby se vyznačuje rozdílnou půdní a geologickou skladbou, rostlé zeminy, navážky, výsypky, skalní podloží apod. Díky testování v dané lokalitě dokážeme správně určit a navrhnout nejvhodnější zemní vruty nebo piloty pro založení projektu.

Metodika, kterou používáme pro testy a výpočet zátěžových sil, vychází z podmínek daných evropskou legislativou pod označením EN 1997 Eurocode 7.  Výsledkem je komplexní zpráva, která deklaruje statický výpočet zatížení a garantuje stavebníkovi splnění předepsaných legislativních podmínek stavby.

 • Testování pomocí moderních automatických rámů
 • Splnění podmínek měření dle EN 1997 Eurocode 7
 • Optimalizace návrhu zemních vrutů
 • Potvrzení únosnosti v dané lokalitě
 • Dlouholetá praxe a stovky měření v různých lokalitách v ČR
 • Jednodenní test pro běžné objekty
 • Cenově dostupné, rychlá realizace a výsledek
 • Nezbytné pro každou stavbu určenou k trvalému bydlení

PRONÁJEM VRTACÍCH A RAMMOVACÍCH STROJŮ

V rámci našich služeb vám nabízíme pronájem moderních a robustních strojů pro vaše projekty. Hlavní zaměření je pro aplikace se zemními vruty, ale nabízíme i osazení hydraulickým zatloukacím kladivem pro rammování. Díky různým výkonovým řadám dokážeme přizpůsobit výběr stroje vašemu projektu.

Kompletní nabídka vybavení pro zavrtání zemních vrutů, zatloukání ocelových profilů, předvrtání děr v kamenitém podloží pomocí DTH

 • Variabilní doba pronájmu stroje – krátkodobé (1-60 dnů), dlouhodobé pronájmy (více než 60 dnů)
 • Stroje umožňují práci s využitím dálkového ovládání
 • Motory strojů splňují emisní normy platné v EU
 • V případě požadavku zajistíme za úplatu dopravu po celé ČR
 • Strojový park: MAZAKA MW 400, 600, 1000, STEREOS SPD 55
 • Možnost získání strojnického průkazu pro práci s našimi stroji
 • Jednorázové proškolení práce se strojem naším specialistou přímo na místě  

ŠKOLENÍ OBSLUHY INSTALAČNÍCH STROJŮ

Zajišťujeme odborné školení instalace zemních vrutů a zatloukání profilů s vydáním strojnického průkazu. Součástí dvoudenního školení je jak praxe v terénu, tak i teoretická část zakončená testem. 

 • Dvoudenní kurz - praktické ukázky, teorie s testem
 • Minimální počet účastníků je 5
 • Stojnický průkaz je vydáván na 3 roky
 • Cena školení 24.000 Kč bez DPH / osoba

Stroj M2 vrtací

Stroj M3 vrtací / zatloukací

 • Stabilita - BAYO.S M2 s možností změny šířky podvozku je schopen operovat bezpečně i v nezpevněných terénech se sklonem až 25°.
 • Torzní síla - Torze je základní vlastnost vrtacích strojů, která zaručuje úspěšnou instalaci. Tato je dostatečně velká, měřitelná a zároveň dostatečně plynulá a řiditelná v rozsahu 0 – 8 000 Nm.
 • Přítlaková síla - Vertikální přítlak je realizován v kombinaci s torzní silou, na které je nezávislý. Přítlak je plynulý, měnitelný a efektivně řiditelný do hodnot 2 000 kg. Magnetický zámek k uvolnění přítlaku.
 • Samonivelace - Stroje mají možnost řídit vertikalitu instalovaných prvků ručně i automaticky, aby v průběhu instalace nedocházelo k porušení pozice s odchylkou větší něž 2°.
 • Výkon - Stroj je koncipován tak, aby dokázal instalovat při obsluze jedním pracovníkem 200 – 300 vrutů denně.
 • Záznam a přenos dat - Veškeré hodnoty výkonů jsou měřitelné, zaznamenatelné, vyhodnotitelné (doplnitelné o přenos dat dálkově)
 • Online dohled servisních stavů a detekce poruch.
 • Stabilita - BAYO.S M3 je schopen operovat bezpečně i v nezpevněných terénech se sklonem až 20° s lafetou v přepravní poloze.
 • Torzní síla - Torze je základní vlastnost vrtacích strojů, která zaručuje úspěšnou instalaci. Tato je dostatečně velká, měřitelná a zároveň dostatečně plynulá a řiditelná v rozsahu 0 – 6 500 Nm.
 • Přítlaková síla - Vertikální přítlak je realizován v kombinaci s torzní silou, na které je nezávislý. Přítlak je plynulý, měnitelný a efektivně řiditelný do hodnot 2 000 kg. Magnetický zámek k uvolnění přítlaku.
 • Samonivelace - Stroje mají možnost řídit vertikalitu instalovaných prvků ručně i automaticky, aby v průběhu instalace nedocházelo k porušení pozice s odchylkou větší něž 2°.
 • Výkon - Stroj je koncipován tak, aby dokázal instalovat při obsluze jedním pracovníkem 200 – 300 vrutů nebo pilot denně.
 • Záznam a přenos dat - Veškeré hodnoty výkonů jsou měřitelné, zaznamenatelné, vyhodnotitelné (doplnitelné o přenos dat dálkově)
 • Online dohled servisních stavů a detekce poruch.