PROFFS GRUNDER  

Bygg snabbt stabila grunder utan betong

Markskruvar förankrar effektivt vilken konstruktion som helst som en del av ett universellt sammankopplat, modulärt system som är extremt flexibelt för att anpassa sig till ett komplett utbud av installationsterräng, underjord och andra krav.

Trähus

Hallar

Förråd

Carportar

Inhängningar

Parkmiljöer

PROFESSIONELLA SKRUVAR & verktyg

Förlängningsbara skruvar

Förlängningsbara markskruvar är mest lämpliga på platser där längden på standardmarkskruven inte är tillräcklig. Stor variation av förlängningarna möjliggör snabb lösning på lokala förhållanden. Kunden skapar den exakta längden på markskruven utifrån lokala förhållanden.

Fasta skruvar

Fasta markskruvar representerar en idealisk lösning för betongfria fundament. Eftersom de har fast storlek är det alltid nödvändigt att utvärdera bestämda statiska förhållanden och markens bärförmåga för att välja rätt markskruv.

Montering av profi markskruvar

Snabbt, omedelbart redo att användas, miljövänligt, utan markarbeten.

Markskruvar för husfundament (ca 50 st) monteras under 5-10 timmar. Installationshastigheten beror på förberedelser av byggplatsen och kvaliteten på underjorden.

För svår och komplicerad mark använder vi flera tilläggsteknologier för framgångsrik montering av markskruvar. HDT förborr med kompressor, kärnförborr för asfalt ...

UTDRAGSTEST av markskruvar

Strukturanalys beror på verifierade resultat av utdragningstest. Resultaten utvärderas med metodik av EUROCODE 7. För permanenta husfundament är ett obligatoriskt utdragningstestförfarande före montering av markskruvar.

Markskruvarnas belastningskapacitet är testad med BAYO.S testutrustning certifierad av TUV och ústav něr a vah. För permanenta hus och specifik konstruktion är dra ut testet ett obligatoriskt förfarande

Under testet installerar BAYO.S prov markskruvar som testas med vertikal och horisontell belastning tills underjordens plasticitetsnivå. Metoden ges av EUROCODE 7 EN 1997-1.

Resultatdata samlas in på datan. Utvärdering av prov inklusive mätdata lämnas till beställare som kompletta lastprovningsdata för konstruktionsanalys av grund för bygglov eller annan myndighetsanvändning.

Referens objekt