PROFESIONÁLNÍ  ZÁKLADY

Rychlé a stabilní základy bez použití betonu

Zemní vruty  jsou certifikovaným moderním stavebním prvkem. Na vrutech jsme schopni založit stavby jakékoli velikosti a nosnosti až 72 kN na vrut (bod). Nejsme omezeni ročním obdobím – montáž provádíme i v zimě při mrazu.

Dřevostavby a montované domy

Dřevostavby

Skladovací a výrobní haly

Haly

Kontejnery a mobilhausy

Kontejnery

Garážová stání a přístřešky

Carporty

Průmyslové ploty

Průmyslové ploty

Vybavení měst a sportovišť

Městský mobiliář

Postup 

Zemní test

Geodet

7.500 Kč

Statika

7.000 Kč

Korozivnost

15.000 Kč

Instalace PROFI základů na velkých zemních vrutech

Odpadá betonování, technologická přestávka při betonáži, kopání a odvoz hlíny. Hotové základy jsou ihned zatížitelné.

Instalaci základů běžnoho rodinného domu dokončujeme v průběhu několika hodin, obvykle v rozmezí 4 až 10 hodin. Časovou náročnost ovlivňuje zejména připravenost staveniště a druh podloží.

Instalují-li se zemní vruty  do skály, betonu či asfaltu, jde to, ale je nutné použít předvrtávací diamantovou korunku, která je poháněná kompresorem. Do předvrtaných otvorů pak instalujeme zemní vruty.

Zemní test únosnosti půdy

Statika objektů je velmi důležitá, a tak před zavrtáním základů vše pořádně testujeme. Dle výsledku testu jsou navrženy typy a počty vrutů.

Únosnost vrutů v místních podmínkách je nutné ověřit zkouškou přímo na stavbě pomocího testovacího rámu. Zejména při výstavbě obytných domů je nutné dbát na statiku objektu !!!

Při tomto testu jsou instalovány zkušební vruty, které pak pomocí speciálního rámu zatěžujeme tahem ve vertikální ose nebo kolmo na osu vrutu až na mez deformace vrutu.

Veškerá data, tedy i sebemenší posunutí, jsou zaznamenána.  Posuny měříme pomocí tenzometrů. Zemní test je prováděn a vyhodnocován dle normy eurokód 7: en 1997-1. 

EuroDeska základový panel

Základová deska EURODESK je určena pro zakládání rodinných domů, rekreačních staveb a objektů občanské vybavenosti prováděných z lehkých stavebních systémů.

  • RYCHLOST PROVEDENÍ
  • UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ
  • VYNIKAJÍCÍ PEVNOSTNÍ A TEPELNÉ VLASTNOSTI
  • CELOROČNÍ MONTÁŽ

PROFESIONÁLNÍ VRUTY & nářadí

Nastavitelné vruty

Extendable ground screws are most suitable in places where the length of standard ground screw is not sufficient. High variability of the extensions allow quick reaction to local conditions. Customer create the exact lenght of ground screw regarding local conditions.

Fixní (pevné) vruty

Fixed ground screws  represent ideal  solution for concrete-free foundations. As  they have fixed  size it is always  necessary to evaluate  determinate static  conditions  and  the bearing  capacity of the  soil  to  select proper ground  screw. Tam, kde není koplikované podloží 

Naše reference

Základy Haly Gridshell v Třebešově

RD Europanel

Dům